Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Porovnat
  Menu

  Ochrana osobních údajů - Cookies

  Ochrana osobních údajů

  1.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a pravidly uvedenými níže v čl. 1.2. až 1.9.

  1.2. Společnost NAM system, a.s. zpracovává od okamžiku, kdy zákazník požádá o registraci, o zákazníkovi tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, historii objednávek, fakturaci, dodací listy, doklady související se smlouvou (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to za účelem:a) plnění práv a povinností společnosti NAM system, a.s. ze smlouvy uzavřené se zákazníkem a pro ochranu práva a zájmů společnosti NAM system, a.s. (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení),b) pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti NAM system, a.s. a zasílání obchodních sdělení.

  1.3. Zákazník tímto uděluje okamžikem registrace společnosti NAM system, a.s. souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v čl. 1.2. písm. b).

  1.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost NAM system, a.s. o změně ve svých osobních údajích.

  1.5. Kromě osob dopravujících zboží a provádějících vymáhání pohledávek nebudou osobní údaje zákazníka bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

  1.6. Osobní údaje budou zpracovávány:a) pro účely uvedené  v čl. 1.2. písm. a) po dobu, podle toho, co nastane později, (i) do vypořádání všech práv a povinností z uzavřené smlouvy či (ii) ukončení registrace a ještě tři roky poté,b)  pro účely uvedené  v čl. 1.2. písm. b) po dobu do odvolání souhlasu zákazníka s tímto zpracováním.Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  1.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a bere na vědomí, že pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení může zákazník kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti NAM system, a.s.

  1.8. V případě, že by se zákazník domníval, že společnost NAM system, a.s. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: • požádat společnost NAM system, a.s. nebo zpracovatele o vysvětlení, • požadovat, aby společnost NAM system, a.s. odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost NAM system, a.s. odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost NAM system, a.s. žádosti, má zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  1.9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost NAM system, a.s. povinna tuto informaci poskytnout bez zbytečného odkladu. Společnost NAM system, a.s. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  
  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později