Nákupní košík Položek: 0
PorovnatPorovnat0

GDPR

CO JE TO GDPR?

GDPR je jedním z často skloňovaných slov dneška. GDPR znamená zkratku pro General Data Protection Regulation neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Nařízení, jak jsme jej definovali v předchozí větě, a GDPR jsou tedy jedno a totéž.

Nařízení vstoupilo v platnost 25. 5. 2018. V tento den, všichni (tedy i Vy), kdo na území Evropské unie nakládají s osobními údaji, měli Nařízení plnit při veškeré své činnosti s osobními údaji.

KDO JE SPRÁVCE?

Ve vztahu k produktům a službám společnosti NAM system, a.s. je významné, kdo je tzv. správcem ve vztahu k osobním údajům, které společnost NAM system, a.s. získá při spolupráci s vámi (tedy tím, že užíváte naše služby a produkty). Dle Nařízení je správcem ten, kdo určil účely a prostředky nakládání s osobními údaji. Více informací naleznete v:

GDPR – Vysvětlení pojmů (pdf, 176 kB)
GDPR – Povinnosti správce (pdf, 102 kB)

KDY JSTE SPRÁVCEM?

Z pohledu Nařízení je správcem každý, kdo shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých zákazníků, zaměstnanců, apod. Abychom Vám pomohli splnit Vaše povinnosti, připravili jsme pro Vás soubor obecných informací a také podrobnější dokumentaci k našim jednotlivým produktům dle Nařízení (k otevření dokumentů je nutné být registrován a přihlášen na www.namtechnology.cz ):

GDPR – dokumentace k systému HelpCare
GDPR – dokumentace k systému 1Box/NET-G
GDPR – dokumentace k systému 1Box cloud
GDPR – dokumentace k přenosovému systému NSG
GDPR – dokumentace k zařízení TICK tracker

KDY JE SPRÁVCEM NAM SYSTEM, A.S.?

Jsou však případy, kdy je správcem ve smyslu Nařízení společnost NAM system, a.s. Je tomu, pokud jde o osobní údaje identifikující Vás jako stranu smlouvy či zákazníka společnosti NAM system, a.s., Vaše kontaktní, fakturační, platební a dodací údaje, údaje o zboží a poskytovaných službách a Vaší platební historii. Ve vztahu k těmto údajům je správcem společnost NAM system, a.s. Jak společnost s těmito osobními údaji nakládá a jak je chrání, je popsáno zde:

Informace subjektu údajů – NAM system, a.s. (pdf, 142 kB)
Zásady ochrany osobních údajů společnosti NAM system, a.s. (pdf, 337 kB)

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje pověřence:
Mgr. Richard Dolák
tel.: +420 725 759 332
e-mail: richard.dolak@nam.cz

UPOZORNĚNÍ

Veškeré uvedené dokumenty vychází ze stavu legislativy a výkladových stanovisek známých v době jejich vydání (květen 2018). Některé důležité právní předpisy v této oblasti existují pouze v návrzích (Nařízení ePrivacy, nový český zákon o ochraně osobních údajů). Ty mohou přinést nové povinnosti, nebo naopak stávající povinnosti zmírnit. Stejně tak výkladová stanoviska podléhají neustálému upřesňování a změnám. Jde o živý a poměrně komplikovaný systém. I přes veškerou snahu po přesnosti a správnosti, může budoucí vývoj ukázat, že některé dokumenty bude třeba přepracovat. Stejně tak právní předpisy jsou pouze obecné a k jejich naplnění vede mnoho cest, jež mohou být všechny správné. Nepodléhejte, prosím, pocitu, že to, že někde jinde, GDPR zavádějí jinak, nebo prostřednictvím jiných postupů a dokumentů, znamená, že Vy to děláte špatně. GDPR nestanoví až na výjimky žádné procesy, jak jej provádět – tedy jak provést soupis údajů, popis zpracování analýzu rizik atp. Důležité je nepodlehnout pocitu, že lepší je nedělat nic. V případě kontroly ze strany úřadu budou nejpřísněji postihovány právě případy nečinnosti.

Zákaznická nabídka

Vše o nákupu

O firmě